จ.เลย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ผ่าตัด และพักผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย

15 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 467

            นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนกองทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ผ่าตัดและพักผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย องค์อุปถัมภ์โดยหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้กำหนดพิธีทอดถวายในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเลย            ในการนี้ จังหวัดเลย จึงขอหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ผ่าตัด และพักผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ตามวันและเวลาดังกล่าว และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนฯ โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีวัดป่าห้วยกุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลย ชื่อบัญชี “วัดป่าห้วยกุ่ม” เลขที่บัญชี 648-264741-6 แล้วส่งสำเนาหลักฐานการโอนไปที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเลย โทรสารหมายเลข 0-4286-2147


#จังหวัดเลย #ทอดผ้าป่าสามัคคี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #สมทบทุนกองทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ผ่าตัดและพักผู้ป่วยใน 10 ชั้น #โรงพยาบาลเลย #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราทธ์ ว่องการดี

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เลย